Điếu văn Họ Trương Quang Đại Tôn - Điếu Bát thế húy Sừ

Điếu văn tế Bát thế húy Sừ
Nam mô a di đà phật !
Nam mô a di đà phật !
Nam mô a di đà phật !
Than ôi !
Tiết mùa Thu trời quang mây tạnh
Hạc từng đàn vỗ cánh về non
Mới hôm qua Cháu còn chạy đến chơi nhà
Mà hôm nay Ông đã bay đi đâu về miền quê lạ ?
Trông ảnh Ông Dòng Họ ,cả tang trường buồn bã
Anh Em đây Họ Tộc còn đây !
Tình nghĩa thủy chung hôm sớm sum vầy
Sao Ông nỡ sớm dứt tình máu mũ
Tình cảm của Ông đối với mọi người thật đầm đà sâu nặng
Tắt lửa tối đèn hoạn nạn có nhau
Việc ở ăn hiếm có ai bằng
Bề đối xử thật là keo sơn gắn bó
Ôi thương ôi ! Vội vàng chi thì cũng ít ngày nằm xuống
Để Vợ Con Anh Em túc trực kề bên
Bát cháo lưng cơm cho trọn tình hiếu đạo
Có ngờ đâu ? đang vui hài hòa chung sống
Đột biến này gây nên nỗi tang thương
Cơn Nhật Đán u sầu ảm đạm
Chính nơi đây khi chiều tà Anh Em qua lại
Cháu Con đi về vui thú cảnh điền viên
Nhưng hôm nay Ông đã không còn
Cả Họ Tộc hai dòng lệ ứa
Tội Bà giờ gối lẽ chăn đơn
Thiếu tay người sửa gối nâng khăn
Tuy rằng: đã có Cháu, có Con hôm sớm
Cây đại ngàn vội vàng đỗ ngã
Tình Anh Em người mất người còn
Nghĩa Vợ Chồng, buồng lạnh gối đơn
Vàng đáy biển tìm ra đâu nữa?
Sao Ông lại ra đi vội vã
Trai Gái Rể Dâu chưa kịp thuốc thang
Trong Dòng Họ chưa kịp lời thăm hỏi
Lòng những tưởng Ông dần dà trăm năm có lẻ.
Để sớm hôm vui thú cảnh gia đường
Ai ngờ ! mệnh đáo gây nên
Ông cất bước sớm chia ly Dòng Tộc
Kể từ này Ông không còn nữa
Tình cảm Anh Em, Ông Cháu trong Dòng Họ
Có chén rượu vui buồn ngày rằm về, hay buổi tất niên.
Nâng chén rượu trước Từ Đường thiếu vắng Ông
Nghẹn ngào không nuốt nỗi
Ôi thôi ! Hạc đã cất cách Đào Nguyên gặp hội
Tấc đất "vàng" cách biệt âm dương
Trước lúc lên xe tiễn bước Ông lên đường về với Tổ Tiên
Dâng ngọn khói trước linh sàng Ông để tỏ tường Dòng Tộc
Tiếc thương Ông sớm về khuất núi
Họ Tộc thiếu người nẫy mực cầm cân
Việc cúng tế Tổ Tiên lấy ai người hướng dẫn ?
Đành vẫn biết mệnh Trời đến đó
Ông ra đi không dặn Cháu, dặn Con
Không kịp bàn giao việc cúng đơm thờ tự Tổ Tiên
Lời chia buồn Họ Tộc gửi tới Mẹ Con Bà Cháu
Chào vĩnh biệt - Xin kính chào vĩnh biệt!
Hương một nén thắm tình Dòng Tộc
Rượu ba tuần rót chén đầy vơi
Tiển Ông về đất Tổ dạo chơi
Lòng kính cẩn mong linh hồn Ông thấu tỏ !!

Ô................. hô .................. hô!
Ô................. hô .................. hô!
Ông ơi .... là ..... Ông hỡi!
Ông ơi .... là ..... hỡi Ông!
Nguồn tin: Cữu thế tự Tam