VĂN KHẤN ÔNG TÁO LÊN CHẦU TRỜI (23 THÁNG CHẠP)

Văn khấn ông táo chầu trời (23 tháng chạp)
Nam mô A Di Đà Phật ( niệm 3 lần)
Kính lạy: Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần Quân
Chúng con là:........................................................
Ngụ tại:..................................................................
Nhân ngày 23 tháng Chạp, chúng con thành tâm
sửa biện hương hoa, vật phẩm, xiêm, hài, áo, mũ, nghi
lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần
đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Ngài Đông trù tư mệnh Táo
phủ Thần Quân giáng lâm trước án, thủ hưởng lễ vật.
Phỏng theo lệ cũ, Ngài là vị Chủ, Ngũ tự gia Thần,
soi xét lòng trần Táo Quân chứng giám.
Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn
Thần, gia ân châm chước, ban Lộc ban Phước, phù hộ
toàn gia, trẻ già, gái trai, an ninh khang thái, giải tấm
lòng thành, cúi xin chứng giám.
Bái thỉnh Cửu Thiên Đông Trù,Tư Mệnh Táo Quân;
Nhất gia chi chủ, Ngũ tự chi thần; Từ hậu thiệt ư,Bắc
đẩu chi trung; Sát thiệt ác ư, Đông trù chi nội; Tứ phúc
xá tội, Di dung hoa cát; An trấn âm dương, Bảo hữu
gia đình; Họa tai bất diệt, Hà phúc tất tăng; Hữu cầu
tất ứng, Vô cảm bất thông; Đại bi đại nguyện. Đại thánh
đại từ; Cửu thiên đông trù. Tư mệnh lô hương; Nguyên
hoàng định quốc. Hộ trạch thiên tôn; Cấp cấp như lệnh.
Nam mô A Di Đà Phật (niệm ba lần ) Cảm cáo !
Nguồn tin: Sưu tầm