HUÂN CHƯƠNG

Huân chương
Huân chương
Tôi chưa bao giờ đeo huân chương
Lí do: Nếu được cấp huân chương
Thì ở chiến trường nhiều người còn xứng đáng hơn tôi
Vài cái huân chương từ thuở chiến tranh xa xôi
Ai ở chiến trường sống trở về mà chẳng có
Tấm huân chương màu rực lửa
Đưa ta về một thời đổ máu đău thương
Nếu phải đeo huân chương thì
Hãy xin dành cho những ai còn nằm lại ở chiến trường
Còn tôi, tôi đã có mọi điều hơn mọi thứ huân chương
Đó là: Được về sống giữa đời thường, hàng tháng có lương hưu
Và khi chết thì không còn cáo phó hưởng dương.
(Nhân ngày trở về Điện Biên với các cựu chiến binh ở phường Trần Phú- tp Hà Tĩnh)
(2019)
Nguồn tin: Cữu thế tự Tam