Câu Đối về nhà thờ Họ Trương Việt Nam

 • Huyết
 • mạch
 • tông
 • tộc
 • diên
 • trường
 • căn
 • tổ
 • quốc
 • Tinh
 • hoa
 • Trương
 • tộc
 • truyền
 • trứ
 • tận
 • thời
 • không
Dịch nghĩa: Nguyên là của Cụ Trương Quang Phúc ra
Huyết mạch họ hàng nối dài theo đất nước.
Tinh hoa Trương tộc truyền mãi với thời gian.
Phiên âm:
Huyết mạch tông tộc diên trường căn tổ quốc
Tinh hoa Trương Tộc truyền trứ tận thời không
(Dịch giả : Trần Trọng Sâm)
Ghép song ngử trên chữ Hán dưới chữ Việt là của Cữu thế tự Tam
Nguồn tin: Từ cữu thế tự Tam
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '19',
  'slug' => 'cau-doi-ve-nha-tho-ho-truong-viet-nam',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Wed, 08 Dec 2021 19:40:14 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '3.236.234.223',
  'REMOTE_PORT' => '33844',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/news/19-cau-doi-ve-nha-tho-ho-truong-viet-nam.html',
  'REDIRECT_URL' => '/news/19-cau-doi-ve-nha-tho-ho-truong-viet-nam.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/news/19-cau-doi-ve-nha-tho-ho-truong-viet-nam.html',
  'SCRIPT_URL' => '/news/19-cau-doi-ve-nha-tho-ho-truong-viet-nam.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1653265362.3944039,
  'REQUEST_TIME' => 1653265362,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];