Thư gửi dòng họ Trương Quang

Thành phố Hà Tĩnh ngày 20 tháng 10 năm 2015.
Kính gửi các Ông Chú, Bà Mợ, các Chú, các O cùng con cháu trong họ sinh sống trên khắp mọi miền đất nước, nước ngoài thân mến!
Sau đại hội họ Trương Việt Nam tháng 4/ 2013 họ Trương Nghệ An - Hà Tĩnh chúng ta có chung một dòng văn hóa nên hai tĩnh thống nhất sinh hoạt cùng một khối lấy tên là: "Hội Đồng Họ Trương Nghệ Tĩnh" được đại hội thành lập tháng 6/ 2014. Ông Trương Sỹ Truy ( thuộc dòng họ Trương - Đặng ở Diễn Kỷ, Diễn Châu ) được bầu làm chủ tịch.
Đây là một nấc son chói lọi trong lịch sử họ tộc Việt Nam nói chung và hai tỉnh nói riêng.
Hòa vào dòng chảy đó họ Trương Quang ở làng Phú Hào(xưa) tham gia với tư cách là 1 chi tộc/100 chi tộc họ Trương Nghệ Tĩnh đóng góp được số tiền hết sức khiêm tốn là 28.150.000 (Hai tám triệu đồng). Tính đến nay họ Trương Nghệ Tĩnh đã quyên góp được số tiền vào để giải quyết những vấn đề sau:

  • Giúp đỡ các trường hợp khó khăn hoạn nạn là 300 triệu đồng
  • Tiền thưởng khuyến học khuyến tài là 20 triệu đồng
  • Vốn liên kết kinh doanh giữa các doanh nghiệp họ Trương là hơn 25 tỷ đồng, 12 doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm qua lại, giải quyết được 25 việc làm cho con em. Các doanh nghiệp doanh nhân và các chi họ hỗ trợ quỷ hoạt động của hội đồng gần 1 tỷ đồng.
  • Cung tiến mua sắm lập bàn thờ Tổ Trương Tộc Nghệ Tĩnh tại văn phòng hội có giá trị hơn 200 triệu đồng
  • Cung tiến tiền mua đất xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam tại Ninh Bình là 2 tỷ đồng/14.5 tỷ đồng.
Có được thành quả trên là thể hiện ở tấm lòng hướng về Tiên Tổ vì tương lai con cháu mai sau, vì sự thịnh vượng của gia tộc, họ tộc. Trong niềm tin yêu cùng họ tộc, cùng huyết thống giúp nhau làm ăn, khuyến học khuyến tài, xây dựng họ Trương ngày càng phồn thịnh, chuẩn bị tiến tới xây dựng nhà thờ họ Trương cả nước và nhà thờ họ Trương hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Rất cần sự chung tay góp sức của mọi người, mọi nhà, của các hội đồng chi tộc, gia tộc trong đó có dòng họ Trương Quang ở làng Phú Hào xưa.
Vậy dòng họ kêu gọi nhưng ai là con cháu trong Họ kể cả trong nước và nước ngoài hãy đóng góp vào một viên gạch một nén hương cùng với họ Tộc để họ Tộc có tiếng nói nhất định cùng với họ Trương cả nước và họ Trương Nghệ Tĩnh hoàn thành được nới thờ phụng các bậc tiền nhân của dòng họ và vì tương lai của con cháu mai sau.
Riêng tiền khuyến học khuyến tài quy định bắt buộc mỗi đinh 10.000 đồng/ năm nộp về họ Trương Nghệ Tĩnh vào dịp cuối năm dương lịch.
Rất mong sự quan tâm lưu ý của các Ông Chú, Bà Mợ, các Chú, các O cùng con cháu trong dòng Họ.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:
Ngân hàng Công Thương thành phố Hà Tĩnh
Chủ tài khoản: Trương Quang Tâm
Số tài khoản : 711A49144912
Điện thoại lên hệ: 0399.488.226


Chúc toàn Tộc an khang, thịnh vượng!
Thay mặt dòng họ Trương Quang ở làng Hào xưa kính thư!
Tộc Trưởng Trương Quang LưuNguồn tin: Cữu thế tự Tam