Vạn niên

Trình bày 1-3 trong số 3 mục.

Điển tế Thần tổ

08:56:10, 20 thg 7, 2015
Điển tế: Thần Tổ Thân Mẫu

Bài văn cúng khấn Lễ Tất Niên - 30 Tết

03:14:42, 11 thg 6, 2015
Lễ Tất NiênLễ tất niên được tiến hành vào chiều ngày 30 Tết. Trong ngày 30 Tết, nhà thà đều dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết.

Điễn Tế

08:48:05, 20 thg 7, 2015
Điễn Tế (Tại nhà thờ)