Hiển Tổ húy Hiểu (曉)

Thân sinh

Thông tin

1876
15/11/1942
Hiển Tổ húy Hiểu (曉)
(2673+4,3012)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • trương
 • phủ
 • huý
 • Hiểu
 • Đinh
 • Mão
 • niên (1867)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 塵菠蘿Bụi Dứa
 • xứ
 • Nhâm
 • Ngọ
 • niên (1942)
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • ngũ
 • nhật (15/11)
 • tạ
 • thế
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • trương
 • chính
 • thất
 • Hồ
 • thị
 • hàng
 • lục
 • huý
 • Sáu
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 塵菠蘿Bụi Dứa
 • xứ
 • .
 • Nhất
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật (09/01)
 • kỵ
 • .
 • Trương

 • á
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • hàng
 • nhì
 • huý
 • Con
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 塵菠蘿Bụi Dứa
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật (22/10)
 • kỵ
 • .

Hiên tổ húy Hiểu tên thường gọi là cố Hiệu Hiểu sinh 1867 tuổi Đinh Mão,mất 15/11/1942 hưởng thọ 75 tuổi.Ông là tộc trưởng đời thứ 7 của dòng họ Trương Quang ở làng Phú Hào xưa nay là khối phố 6 phường Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh. Kinh tế Ông đứng hàng đầu họ thời bấy giờ đồng Bượi đồng Voi chủ yếu là ruộng của Ông,vườn nhà khoảng 2 mậu.Mộ Ông và bố Ông là can Kinh bốc lên để cải táng đều có trong quan ngoài quách. Năm 1902 Ông tổ chức làm gia phả cho Họ thuê ông giáo Khiêm người họ Sử ở cùng làng sao chép phả cũ và viết mới những phần không có trong phả cũ lý do phải thuê ông giáo Khiêm là vì tại thời điểm đó Họ ta không có ai biết tý chi về chữ Hán cả. Năm 1930 Ông tổ chức xây dựng nhà thờ cho Họ,kinh phí do Ông tự bỏ ra, tính từ đó đến nay đã được 93 năm củng đã sữa chữa nhiều lần rồi, kinh phí chủ yếu là tiền của O Thảo,O Hà cháu ngoại Ông bỏ ra,đinh Họ có đóng góp vào nhưng không đáng kể so với kinh phí hai O,sau đó O Hà quyết định bỏ tiền ra làm lại cho đàng hoàng nhưng Ông Hồ không cho giá mà để cho O làm thì bây giờ con cháu không phải làm lại nữa .Cho đến hết 2023 cái nhà thờ cũ ấy vẩn còn tạm sử dụng được. Họ ta nhánh Tiên Tổ húy Châu tính đến hết 2023 đã có 498 đinh và cô trong đó 259 đinh còn sống không biết đến bao giờ mới làm lại được cái nhà thờ này?

Ông có hai người vợ,vợ cả là bà Hồ thị Lục thường gọi bà Sáu quê ở làng Trung Cần giổ 9/01,vợ hai (á thất) bà Nguyễn thị Con thường gọi là bà Thọ giổ 22/10 người ở xã Thạch Môn hai bà có ngày giổ chung 9/01 âl do anh Lưu làm,Ông Bà có 7 người con: 4 gái 3 trai cả nội và ngoại có 20 cháu, đời thứ 12 đến hết 2023 cả họ chỉ mình cựa cố Hiểu có 13 đinh,và ở Thạch Linh có 2đinh.