Bát Thế tự Ôn

Thân sinh

1907 - 21/2/1995

Thông tin

1941
?
Bát Thế tự Ôn
(1982,2024)

Huynh đệ