Bát Thế tự Ôn

Thân sinh

1907 - 21/2/1995

Thông tin

1941
?
Bát Thế tự Ôn
(1982,2024)
Tiền quân nhân ,câp bậc trung tá ,HVHCCB sinh 1941 Vớ là Phan thị Tâm-sinh 1944

Huynh đệ