Bát Thế tự Vinh

Thân sinh

1902 - 25/12/1973

Thông tin

14/6/1948
?
Bát Thế tự Vinh
(881+4,614)
Tiền đảng viên -bí thư đảng bộ,chủ tịch HĐND phường ,hội viên hội người cựu chiến binh sinh 14/6/1948
Vợ là Phan thị Dung Tiền đảng viên-đại biểu HĐND tỉnh khóa 74-77 sinh:25/12/1950

Huynh đệ

Nam tử