Cao Tổ húy Đính (訂)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Đính (訂)
(4450,2122)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • trương
 • sĩ húy
 • Đính
 • nhất
 • lang
 • .