Cao Tổ húy Thự

Thân sinh

1795 - 28/9/1852

Thông tin

1830
29/9/1903
Cao Tổ húy Thự
(1353,723)
Cao tổ khảo: Tiền thọ khải trường nguyên thi tùng nhị trường hương trung kỳ lão Trương trọng công húy thự Canh Dần niên (1830). Tạ thế Quý Mạo niên (1903) cữu ngoạt nhị thập cữu nhật (29/09) kỵ. Thụy ôn hòa phu quân
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính Lê Thị húy Ẩn hiệu từ thuận nhụ nhin
Cảo tổ tỷ :Tiền thừa phu Trương kế thất Dương thị húy Tự hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '525',
  'slug' => 'cao-to-huy-thu',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 23 Jan 2022 02:16:13 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '34.239.167.149',
  'REMOTE_PORT' => '48696',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/525-cao-to-huy-thu.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/525-cao-to-huy-thu.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/525-cao-to-huy-thu.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/525-cao-to-huy-thu.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656879520.425153,
  'REQUEST_TIME' => 1656879520,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];