Cao Tổ húy Nhin

Thân sinh

1795 - 28/9/1852

Thông tin

1825
28/7/1872
Cao Tổ húy Nhin
(1252,713)
Cao tổ khảo : Tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương trưởng công húy nhin Ất Dậu niên (1825) tạ thế Nhân thân niên (1872) thất ngoạt nhị thập bát nhật (28/7) kỵ. thụy ôn hòa phu quân
Cao tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Truy hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ