Cao Tổ húy Tùng

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Tùng
(651,334)
Cao tổ khảo : Tiền ưu binh hương đình kỳ lão Trương quý công húy Tùng thụy cương trực phu quân
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất nhụ nhin

Nam tử