Cao Tổ húy Quế

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Quế
(156,112)
Cao tổ khảo tiền thuật tỉnh thư lại, hương trung kỳ lão Trương trưởng công húy Quế, thụy cương trực phu quân
Cao tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị húy Hinh. hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ