Cao Tổ húy Miễn (勉)

Thân sinh

Thông tin

1833
7/6/1871
Cao Tổ húy Miễn (勉)
(3654+4,1766)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ thăng
 • sắc
 • mục
 • kiêm
 • thôn
 • trưởng
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Miễn
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • thất
 • nhật (7/6) .
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trương
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Lân
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • phúc
 • hậu nhụ nhin
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoài
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Tân
 • Dậu
 • niên
 • ngũ
 • ngoạt
 • ngũ
 • nhật (5/5)
 • .kỵ
Cao Tổ húy Miễn sinh 1833 tuổi Đinh Tỵ mất 7/6/1871 hưởng dương 49 tuổi,lý do mất là Can làm lý trưởng bản làng Phú Hào đưa dân công đi đắp đập Lỗ ở thôn Canh Hạ xã Thạch Hưng khả năng ra tắm sông một mình bị chuột rút nên chết đuối.Can là con thứ 6 của Cao Cao Tổ húy Nhàn,là em ruột của Cao Tổ húy Xuyến và Cao Tổ húy Phổ đều có con cháu chắt chiu... đến ngày nay.

Bà Trương thị Lân vợ Can tên thường gọi là Cố Chắt Đỉnh người họ Trương Quốc chị giá Cố Cã Còng cha Cố Cã Doan hai nhà gần nhau; sinh năm nào không rõ nghe nói hơn tuổi Can ông, mất 5/5/1921 hưởng thọ khoảng 90 tuổi hai ông bà có 8 người con 5 gái,3 trai Tằng Tổ húy Ân là con đầu. kinh tế gia đình thuộc vào tầng lớp giàu có,ruộng đất nhiều cho (hay là bán thì không rõ) con gái thứ 3 là Cố Chắt Lý ở cạnh nhà Cha (Cố Ông người trong Chợ Vực cũng là một nhà buôn lớn).Cố Ngoecs ở làng Trung Cần là Bà Nội ông Trương Quang Tùng cháu Đích Tôn Cố Thủ (thủ là thủ kho vải giàu có) người họ Trương ở Đức Vĩnh Đức Thọ, đến bậc chắt Can vẫn biết khắp làng Phú Hào nơi nào cũng thấy ruộng hai cố đó, trong lúc con trai thứ 2 là Cố Cựu Huệ thì không thấy có ruộng. Đến đời ông phó Chắt thì ông Cầm, ông Sanh cũng không thấy ruông cha mẹ để lại;con giá thứ 3 là bà Bích lấy chồng về làng Trung Quý,nghe nói người ta đem thây về treo cỗ trong vườn vu oan giáo họa rồi gia đình cũng sạt nghiệp từ đó (điềm dữ là trước đó đi giặt cá nhảy vào rổ);con gái thứ 4 là Tằng Tổ Cô húy Đạt Mỹ Nương đi tắm bên vũng Tam Trào bị đuối nước mất khi chưa có chồng;con gái thứ 5 là Cố Thân con út lấy chồng người họ Dương không có con sau về ở trong vườn cha;con trai thứ 2 Tằng Tổ húy Hệ thường gọi là Cố Cựu Huệ (nghèo nhất trong mấy người con) có 1 người con trai 3 người con gái; con trai đầu là Hiển Tổ húy Khai được một người con trai thứ 2 mất từ nhỏ 6 người con gái còn lại đều lấy chồng xa;con trai thứ 6 là Tằng Tổ húy Hoát tên thường gọi là Cố Hưng " sáu" có 3 người con trai và 2 bà người con gái cũng đều lấy chồng xa.Nói tóm lại sau khi Can Miễn mất 49 tuổi;Cố Ân mất 30 tuổi; Ông phó Chắt mất 43 tuổi kinh tế gia đình đi xuống một trời một vực (lúc đó Can Bà đang còn sống), chỉ một mình Cố Hưng là còn khá giả.Cố là người chăm lo việc họ,việc xây dựng nhà thờ nhất, hai cái nhà thờ một cái xây năm 1930 họ lớn bên Ông Kiểm Kế một cái xây năm 1936 họ con bên Ông chắt Bật Cố Hưng là người đốc công ngày nào cũng có mặt trên công trường,không hiểu kinh phí Cố đóng góp vào được bao nhiêu thì không nghe nói?


Nghĩa trang Cao tổ huý Miện