Thập Nhị Thế tự Kiên

Thông tin

2000
?
Thập Nhị Thế tự Kiên
(212,1011)