Thập Nhị Thế tự Kiên

Thông tin

2000
?
Thập Nhị Thế tự Kiên
(312,1311)