Cao Cao Tổ húy Khuân (囷)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Khuân (囷)
(2440,556)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • đại :
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Khuân
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .