Thập Thế húy Hạnh (倖)

Thân sinh

Thông tin

1960
10/10/1965
Thập Thế húy Hạnh (倖)
(48100,4234)
 • Thập thế tổ đại :
 • Lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Hạnh
 • Ất
 • Tỵ
 • niên(1965)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • thập
 • nhật (10/10)
 • kỵ
 • .