Cửu Thế tự Vinh

Thân sinh

Thông tin

1948
?
Cửu Thế tự Vinh
(5094+3,3233)
Mai
Bộ đội nghỉ hưu, thương binh, huân chương kháng chiến hạng ba, hai huy hiệu và ba kỷ niệm chương.
Vợ Nguyễn Thị Tuấn sinh 1946, thanh niên xung phong, cán bộ hưu trí, huân chương hạng ba, hai kỷ niệm chương (Thanh niên xung phong, và đường dây 559), một huy hiệu thương binh.

Con gái:
  1. Trương thị Hoa sinh năm 1971 là giáo viên.
  2. Trương thị Hải sinh năm 1979 cán bộ chi cục thuế nhà nước,

Huynh đệ