Bát Thế tự Thị Hồng

Thân sinh

Thông tin

1947
?
Bát Thế tự Thị Hồng
(7083,5334)
O Hợi
Chồng là Ông Hòe , quê ở xã Thạch Môn huyện Thạch Hà. Mất năm 2000
Phần mộ Ông Hòe

Có 3 người con trai
Công đức cho họ số tiền là 10 triệu đồng (12/2013 - xây dựng lại nghĩa trang cho chi Can Miễn).