Cổng thông tin Họ Trương Quang

Trương Gia Phả Tựa

Nguồn gốc của vật là ở trời, nguồn gốc con người là ở tổ tiên; dưới trời chỉ có con người là có con cháu, củng chỉ có con người là có tổ phụ, cũng chỉ có con người là có hệ thuộc. Cái mà con người con cầu mong ở con cháu mình, là lấy cái "Hiếu để" phụng thời cha me, lấy sự thân hữu để dốc lòng với anh em, chan hòa với chín họ, chan hòa với lục thân. Lúc chung sống thì dùng ơn để thương yêu nhâu, dùng nghĩa để gắn kết nhau, sống thì tương trợ nhau, chết thì thương xót nhau. Lúc khó khăn nguy khốn luôn giữ được đạo đức;...

Trương Tộc Phả Tựa

Cây mộc một nghìn cành muôn lá, gốc là ở rể, nước chảy một nghìn dòng muôn phái, gốc là ở nguồn, tổ tiên là gốc rể của con người vậy! Đời sau tìm về cội nguồn ắt tìm đến gia phả. Nhà có phả cũng giống như nước có sử sao có thể thiếu được nhĩ. Họ ta từ tiên tổ xuống đến con cháu đến nay đã bay đời rồi. Thời gian càng lâu chi phái càng nhiều, ví như thế thứ mà chưa rõ, thì lấy gì mà ghi chép. ...

Lời nói đầu

Gia phả là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, vai trò công đức của tổ tiên can cố ông bà cha mẹ... Trong thời đại mà họ sinh ra và lớn lên. Ngày này việc viết gia phả để ghi lại nhưng điều cần nhớ về cuội nguồn nhằn tri ân tổ tiên, góp phần tri ân dòng họ đã trở nên khá phổ biến. Để làm được việc đó đòi hỏi phải mang tính kế thừa, tính hệ thống, tính khoa học, chính xác đặc biệt phải dụng tối ưu sức mạnh của công nghệ thông tin. Tức là từ hình thước in ra giấy chuyển thành trang web gia phả cá nhân (TWGPCN) trên trang mạng internet...

Cội nguồn dòng họ

Thủy tổ họ Trương Quang ở làng Phú Hào, xã Đại Tiết này là Khói phố 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh là cụ Trương Quang Tú sinh vào khoảng cuối thế kỹ 17 (169? ∓ 3 năm). Trong cuốn gia phả chữ Hán được viết năm Thành Thái thập tứ niêm (1902) có bài vị: "Tiên Tổ Khảo: Tiền Thanh Hà Quận, hương trung thọ thảo Trương Quý Công tự Quang Tú thụy ôn hòa phu quân" Mộ tại Đại Tiết Cồn Đó xứ. Cụ Bà người họ Nguyễn có tên húy là Hột mộ tại Đại Tiết xã Nường Cai xứ. hai cụ có 6 người con 2 gái + 4 trai...

Tin mới

Điễn Tế Tại Nhà Thờ

08:48:05, 20 thg 7, 2015
Điễn Tế (Tại nhà thờ)

Hướng dẫn mẫu văn tế lễ, cúng giỗ

17:21:34, 4 thg 7, 2015
Hướng dẫn mẫu văn tế lễ, cúng giỗ

Tộc qui mười điều và sáu điều cấm

16:50:07, 4 thg 7, 2015
Tộc qui mười điều và sáu điều cấm

Vai trò tộc trưởng xưa và nay

16:43:56, 4 thg 7, 2015
Xưa kia tổ chức bất kỳ việc gì cũng đến nhà tộc trưởng họ lớn có tộc trưởng họ lớn, các chi có tộc trưởng chi. Tộc trưởng có quyền lợi nghĩa vụ rõ ràng. Ruộng hương hoả và từ điền có nhiều thì lễ to, nhà thờ họ lớn tế khi thế đầy đủ và ngược lại. Khi nào vào tế lễ tộc trưởng dù con bé tuổi vẫn là chủ tế, các ông chú dù cao tuổi vẫn là bồi tế. Nếu nhỏ quá thì có một ông chú kế trưởng thay thế.

Bài văn cúng khấn Lễ Tất Niên - 30 Tết

03:14:42, 11 thg 6, 2015
Lễ Tất NiênLễ tất niên được tiến hành vào chiều ngày 30 Tết. Trong ngày 30 Tết, nhà nhà đều dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết.

Dấu hiệu nhận biết về họ Trương Việt Nam

12:58:57, 27 thg 5, 2015
Dấu hiệu nhận biết về họ Trương Việt Nam