Thơ - Phú - Hò - Vè

Trình bày 1-5 trong số 5 mục.

KHÓC MẸ

06:36:45, 30 thg 9, 2021
KHÓC MẸ

THƯ CON NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM GỬI CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC

15:38:47, 19 thg 9, 2021
THƯ CON NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM GỬI CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC

Ru cháu

16:08:10, 28 thg 6, 2015
Bài thơ Ru Cháu

Kính dâng hương hồn mẹ

15:09:00, 1 thg 9, 2015
Bài thơ: Kính dâng hương hồn mẹ

Tự ngẫm

18:03:24, 20 thg 2, 2017
Tự ngẫm Trương 張 (cung) vốn tự giống nòi Quang 光 (minh) chi tộc đến con chín đời Tam 三 (tư) tên bố mẹ trao Đại Hữu (大有) quẻ chính, biến thời que Ly (離)