Thơ - Phú - Hò - Vè

Trình bày 1-3 trong số 3 mục.

Ru cháu

Jun 28, 2015 4:08:10 PM
Bài thơ Ru Cháu

Kính dâng hương hồn mẹ

Sep 1, 2015 3:09:00 PM
Bài thơ: Kính dâng hương hồn mẹ

Tự ngẫm

Feb 20, 2017 6:03:24 PM
Tự ngẫm Trương 張 (cung) vốn tự giống nòi Quang 光 (minh) chi tộc đến con chín đời Tam 三 (tư) tên bố mẹ trao Đại Hữu (大有) quẻ chính, biến thời que Ly (離)