Ru cháu

Bài thơ Ru Cháu
Cu Bi ngoan lắm bà ơi
Bú no ngủ kỵ, dậy pha lắm trò
Gồng lưng, nhếch mép, nhiu mày
Xem ra sau lớn nghề này giống cha
Canh Dần chọn năm chui ra
Tên cha mẹ đặt ông tra(1) quẻ đời
Ông mừng cho cháu Bi ơi
Hoa nào trái ấy luật nhân quả mà
Cu Bi niềm vui của ta
Như thang thuốc bổ cả nhà dùng chung
Lớn lên ông những ước mong
Chăm ngoan học giỏi tinh thông đường đời(2)
Chữ đức, chữ hiếu, chữ tài
Cả ba chữ ấy miệt mài luyện tu
Dẫu về chín suối nghìn thu
Bên Bi ông vẫn hát ru ngọt ngào
Nhửng mong chức trọng quyền cao
Và mong Bi lớn mai sau nên người
Dù đi muôn dặm xa xôi
Nhớ về nguồn cội chiếc nôi ông ru đầu đời
Ngày 19 tháng 5 năm 2010
  • Ông nội
  • Ku
Chú thích: 1). Chử Trương (張) 11 nét : 8 dư 3, Ly 離 là quẻ trên
Chữ Quang (光) sáu nét + chữ Khải (啓) 11 nét = 17 chia 8 dư 1, Càn 乾 là quẻ dưới.
Ly là quẻ trên Càn 乾 là quẻ dưới thìcháu là quẻ Đại hữu.
Lấy 11 nét + 6 nét +11 nét = 28 nét chia 6 dư 4, 4 là vạch động. Quẻ Ly trên biến thành quẻ Cấn 艮.
Cấn trên Càn dưới = quẻ Đại Súc 大畜 (quẻ biến)

Chú thích 2). Muốn tinh thông đường đời thì điểu kiện cần là phải sớm tiếp cận kinh dịch