Việc Họ

Trình bày 1-4 trong số 4 mục.

Hướng dẫn mẫu văn tế lễ, cúng giỗ

17:21:34, 4 thg 7, 2015
Hướng dẫn mẫu văn tế lễ, cúng giỗ

Vai trò tộc trưởng xưa và nay

16:43:56, 4 thg 7, 2015
Xưa kia tổ chức bất kỳ việc gì cũng đến nhà tộc trưởng họ lớn có tộc trưởng họ lớn, các chi có tộc trưởng chi. Tộc trưởng có quyền lợi nghĩa vụ rõ ràng. Ruộng hương hoả và từ điền có nhiều thì lễ to, nhà thờ họ lớn tế khi thế đầy đủ và ngược lại. Khi nào vào tế lễ tộc trưởng dù con bé tuổi vẫn là chủ tế, các ông chú dù cao tuổi vẫn là bồi tế. Nếu nhỏ quá thì có một ông chú kế trưởng thay thế.

Tộc qui mười điều và sáu điều cám

16:50:07, 4 thg 7, 2015
Tộc qui mười điều và sáu điều cám

Bàn về việc họ

16:14:11, 18 thg 3, 2018
Gia đình là một thiết chế xã hội đặc biệt. Cho đến nay, việc lý giải một cách chính xác về thời điểm hình thành của gia đình vẫn chưa được xem là thực sự thỏa đáng. Những bí ẩn trong sức hấp dẫn của quan hệ tính giao được xem là cơ sở ban đầu của sự hình thành thiết chế đặc biệt này. Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, tuy ở những mức độ khác nhau nhưng gia đình vẩn đang thực hiện nhiều chức năng cơ bản nhất để có thể hỗ trợ con người phát triển toàn diện. Trong đó, một chức năng quan trọng của gia đình được tất cả các mô hình xã hội chú ý, đó là chức năng giáo dục.