THƯƠNG BINH

Thương binh
Thương binh
Có người hỏi sao anh không làm thương binh
Tôi trả lời nhẹ tênh mình không làm thương binh
bởi một lẽ thường tình mình không phải là thương binh
Anh có mấy năm đi qua chiến tranh (5 năm 7 tháng)
chỉ cần hai người làm chứng là được hưởng chế độ thương binh
Bảy mươi ba liệt sĩ trường vinh vừa thầy vừa bạn
được điều động vào nam với mình một lần (1/1972)
vẫn còn sáng lung linh.
Nếu mình làm thương binh họ sẽ bảo mày là thằng kẻ cắp sau chiến tranh
27/7/1992
Tác giả: Tê Ku Tê