RƯỢU VÀ THƠ

Rượu và thơ
Chén này xin gắng gượng thêm
Cho đau khổ lặng, cho phiền muộn tan
Mai sau tới cõi niết bàn
Biết đâu lại được say tràn- cung mây
Rượu trần vừa ngọt vừa cay ước gì tiếc một lần say - ước gì
Thương nhau như bát nước đầy
Có say giờ cũng chỉ say với mình!
Than ôi cái giống hữu tình
Thịt xương giẫu nát tâm linh hãy còn
Rượu hồng tưới ngọn cỏ non
Mai sau trữu quả bồ hòn - ngậm riêng
Mai sau từ giã cõi đời
Biết đâu tìm được chính tôi bây giờ
( Tê Ku Tê)