THƯ CỦA CON NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM GỬI CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC

THƯ CỦA CON NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM GỬI CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC
Ông ơi cháu ở Việt Nam
Muốn gặp Ông mà không được biết làm sao đây?
Thư này cháu viết tỏ bày
Mong Ông đọc những lời này Ông ơi.
Từ đất liền tới biển khơi
Biên giới hai nước rạch ròi từ lâu.
Nước Ông thì bằng cả châu Âu
Dân Ông lại đứng hàng đầu thế gian.
Vậy mà có mấy cái giàn khoan,
Tham dầu Ông cứ tính toan mưu bày.
Ngư dân nước Việt đắng cay
Vì tầu hải giám ngày ngày Ông đâm va.
Sáu tư chiến sỹ Gạc Ma
Hi sinh để giữ đảo nhà bình yên.
Trên bờ Ông cũng cho gây rối triền miên
Vẫn còn máu chảy vùng biên non nhà.
Ông cháu - chiến sỹ Trường Sa
Hi sinh anh dũng máu hoà biển khơi
Rồi khi cháu được ra đời
Là cha cầm súng giữ trời biên cương.
Ngày đêm dầu dãi gió sương
Vẫn luôn kiên định ngoan cường vượt qua.
Cha cháu hiền lắm Ông à
Vì Ông xâm lược mới ra chiến trường.
Cha mẹ xa cách đôi đường
Chỉ mong đoàn tụ yêu thương sum vầy.
Chiến tranh loạn lạc đắng cay
Bao người ngã xuống đất này được chi.
Trẻ em nước mắt tràn mi,
Mất cha, mất mẹ vui gì hả Ông?
Máu chảy đỏ suối, đỏ sông
Người dân hai nước cũng không sướng gì.
Bành trướng nước lớn mà chi?
Việt Nam đâu có biết quỳ thưa Ông!
Thư này thành kính cháu mong
Ông suy nghĩ lại để cho lòng thảnh thơi.
Sơn Hà hoạch định do trời
Việt Nam thoả hiệp - Ông đừng có mơ!
Ông ơi tức nước vỡ bờ
Khi cần cháu cũng phất cờ xông lên.
Một khi Tổ quốc gọi tên
Thì con người lính sẽ quên thân mình.
Gần nhau quý trọng chữ tình
Hãy nên gìn giữ hoà bình Việt - Trung!
Nguồn tin: Thập nhất thế tự Khải