Vạn niên

Trình bày 1-3 trong số 3 mục.

Điễn Tế

Jul 20, 2015 8:48:05 AM
Điễn Tế (Tại nhà thờ)

Điển tế Thần tổ

Jul 20, 2015 8:56:10 AM
Điển tế: Thần Tổ Thân Mẫu

Bài văn cúng khấn Lễ Tất Niên - 30 Tết

Jun 11, 2015 3:14:42 AM
Lễ Tất NiênLễ tất niên được tiến hành vào chiều ngày 30 Tết. Trong ngày 30 Tết, nhà thà đều dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết.