Tin tức

Trình bày 1-15 trong số 15 mục.

Bàn về việc họ

16:14:11, 18 thg 3, 2018
Gia đình là một thiết chế xã hội đặc biệt. Cho đến nay, việc lý giải một cách chính xác về thời điểm hình thành của gia đình vẫn chưa được xem là thực sự thỏa đáng. Những bí ẩn trong sức hấp dẫn của quan hệ tính giao được xem là cơ sở ban đầu của sự hình thành thiết chế đặc biệt này. Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, tuy ở những mức độ khác nhau nhưng gia đình vẩn đang thực hiện nhiều chức năng cơ bản nhất để có thể hỗ trợ con người phát triển toàn diện. Trong đó, một chức năng quan trọng của gia đình được tất cả các mô hình xã hội chú ý, đó là chức năng giáo dục.

Kính dâng hương hồn mẹ

15:09:00, 1 thg 9, 2015
Bài thơ: Kính dâng hương hồn mẹ

Thông báo tin buồn - Bà Trần Thị Em. Thường gọi là Bà Cố Cầm

17:31:02, 20 thg 8, 2015
Bà Trần Thị Em. Thường gọi là Bà Cố Cầm Tiểu sửBà Trần Thị Em sinh ngày 03/03/1919 (Năm Kỉ Mùi). Trong một gia đình tiểu thương nghèo. Bố Bà là con trai (thứ 6) . Làm nghề buôn bán hải sản trong chợ Hà Tĩnh.Lên 6 tuổi Bố mất trong hoàn cảnh đáng thương tâm. Mẹ con Bà quay về ở với Bà Ngoại tại thôn Phú Hào. Năm 1926 Cố Đậu Thị Bốn (Mẹ của Bà Em) tái giá với ông Khang Dung người họ Trương Quang. Sinh thêm một em trai Trương Quang Kiều (1928) và một em gái Trương Thị Lý (Bà Thám) (1934).

Tự ngẫm

18:03:24, 20 thg 2, 2017
Tự ngẫm Trương 張 (cung) vốn tự giống nòi Quang 光 (minh) chi tộc đến con chín đời Tam 三 (tư) tên bố mẹ trao Đại Hữu (大有) quẻ chính, biến thời que Ly (離)

Quỹ Viên Gạch Hồng

15:32:53, 24 thg 2, 2017
Xây dựng nhà thờ Họ Trương Việt Nam

Câu đối nói về nguồn gốc họ Trương Việt Nam

15:22:06, 1 thg 3, 2017
Câu đối nói về nguồn gốc họ Trương Việt Nam

Ru cháu

16:08:10, 28 thg 6, 2015
Bài thơ Ru Cháu

Thư gửi dòng họ Trương Quang

09:47:56, 19 thg 10, 2015
Thành phố Hà Tĩnh ngày 20 tháng 10 năm 2015.Kính gửi các Ông Chú, Bà Mợ, các Chú, các O cùng con cháu trong họ sinh sống trên khắp mọi miền đất nước, nước ngoài thân mến!Sau đại hội họ Trương Việt Nam tháng 4 2013 họ Trương Nghệ An - Hà Tĩnh chúng ta có chung một dòng văn hóa nên hai tĩnh thống nhất sinh hoạt cùng một khối lấy tên là: "Hội Đồng Họ Trương Nghệ Tĩnh" được đại hội thành lập tháng 6 2014. Ông Trương Sỹ Truy ( thuộc dòng họ Trương - Đăng ở Diễn Kỷ, Diễn Châu ) được bầu làm chủ tịch.

Dấu hiệu nhận biết về họ Trương Việt Nam

12:58:57, 27 thg 5, 2015
Dấu hiệu nhận biết về họ Trương Việt Nam

Điễn Tế

08:48:05, 20 thg 7, 2015
Điễn Tế (Tại nhà thờ)

Điển tế Thần tổ

08:56:10, 20 thg 7, 2015
Điển tế: Thần Tổ Thân Mẫu

Hướng dẫn mẫu văn tế lễ, cúng giỗ

17:21:34, 4 thg 7, 2015
Hướng dẫn mẫu văn tế lễ, cúng giỗ

Tộc qui mười điều và sáu điều cám

16:50:07, 4 thg 7, 2015
Tộc qui mười điều và sáu điều cám

Vai trò tộc trưởng xưa và nay

16:43:56, 4 thg 7, 2015
Xưa kia tổ chức bất kỳ việc gì cũng đến nhà tộc trưởng họ lớn có tộc trưởng họ lớn, các chi có tộc trưởng chi. Tộc trưởng có quyền lợi nghĩa vụ rõ ràng. Ruộng hương hoả và từ điền có nhiều thì lễ to, nhà thờ họ lớn tế khi thế đầy đủ và ngược lại. Khi nào vào tế lễ tộc trưởng dù con bé tuổi vẫn là chủ tế, các ông chú dù cao tuổi vẫn là bồi tế. Nếu nhỏ quá thì có một ông chú kế trưởng thay thế.

Bài văn cúng khấn Lễ Tất Niên - 30 Tết

03:14:42, 11 thg 6, 2015
Lễ Tất NiênLễ tất niên được tiến hành vào chiều ngày 30 Tết. Trong ngày 30 Tết, nhà thà đều dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết.