Trương Tộc Thế Hệ Phả Đồ

Viễn Tôn tự Danh (712,2522)
2008 - ?
Viễn Tôn tự Duẩn (612,2512)
2007 - ?
Viễn Tôn tự Khang (512,2111)
22/11/2018 - ?
Viễn Tôn tự Hải (412,611)
7/7/2012 - ?
Viễn Tôn tự Hoàng Nam (312,422)
26/8/2015 - ?
Viễn Tôn tự Hoàng Lâm (212,412)
2012 - ?
Viễn Tôn tự Kiên (112,211)
2000 - ?
Viễn Tôn tự Nhật Anh (6311,8911)
19/8/2017 - ?
Viễn Tôn tự Gia Bảo (6211,8811)
2014 - ?
Viễn Tôn tự Quân (6111,8711)
2018 - ?
Viễn Tôn tự Anh (6011,8611)
3/11/2015 - ?
Viễn Tôn tự Minh (5911,8511)
16/11/2012 - ?
Viễn Tôn tự Khải (Hậu) (5811,8311)
18/4/2010 - ?
Viễn Tôn tự Hiếu (5711,8122)
23/3/2010 - ?
Viễn Tôn tự Huy (5611,8112)
1/2/2006 - ?
Viễn Tôn tự Gia Huy (5511,7911)
11/11/2016 - ?
Viễn Tôn tự Việt (5411,7722)
2005 - ?
Viễn Tôn tự Phổ (5311,7712)
2001 - ?
Viễn Tôn tự Sáng (5211,7611)
2012 - ?
Viễn Tôn tự Giáp (5111,7511)
2014 - ?
Viễn Tôn tự Tuấn (5011,7311)
1998 - ?
Viễn Tôn tự Đạt (4911,7222)
10/11/2013 - ?
Viễn Tôn tự Tùng (4811,7212)
1998 - ?
Viễn Tôn tự Lĩnh (4711,6811)
1999 - ?
Viễn Tôn tự Mạnh (4611,6722)
1994 - ?
Viễn Tôn tự Hùng (4511,6712)
1991 - ?
Viễn Tôn tự Vinh (4411,5411)
19/9/2014 - ?
Viễn Tôn tự Đặng (4311,521)
29/10/2017 - ?
Viễn Tôn tự Huy (4211,4822)
12/8/2014 - ?
Viễn Tôn tự Minh (4111,4812)
2007 - ?
Viễn Tôn tự Huy (40111,3911)
16/6/2018 - ?
Viễn Tôn tự Cảnh (3911,3222)
9/2015 - ?
Viễn Tôn tự Phong (3811,3212) tự Thiện
2012 - ?
Viễn Tôn tự Huy (3711,3111)
1991 - ?
Viễn Tôn tự Nhật (3611,2822)
9/3/2017 - ?
Viễn Tôn tự Liêm (3511,2812)
30/5/2012 - ?
Viễn Tôn tự Dũng (3411,2711)
1991 - ?
Viễn Tôn tự Đạt (3311,2622)
1992 - ?
Viễn Tôn tự Quyền (32111+1,2612)
1986 - ?
Viễn Tôn tự Đức (3111,2411)
2003 - ?
Viễn Tôn tự Sơn (3011,2311)
1995 - ?
Viễn Tôn tự Quân (2911,2211)
1992 - ?
Viễn Tôn tự Phú (2811,2122)
2006 - ?
Viễn Tôn tự Lâm (2711,2112)
1999 - ?
Viễn Tôn tự Dương (2611,2022)
1991 - ?
Viễn Tôn tự Duy (25112,2012)
1984 - ?
Viễn Tôn tự Thanh (24111,1911)
1998 - ?
Viễn Tôn tự Mỹ (2311,1711)
1996 - ?
Viễn Tôn tự Tài (2211,1622)
1989 - ?
Viễn Tôn tự Tú (21111,1612)
1986 - ?
Viễn Tôn tự Hiệp (2011,1522)
2012 - ?
Viễn Tôn tự Tiến (1911,1512)
2010 - ?
Viễn Tôn tự Thành (1811,1411)
2007 - ?
Viễn Tôn húy Hiếu (1711,1311)
2014 - ?
Viễn Tôn tự Thiệu (1611,1122)
26/12/2015 - ?
Viễn Tôn tự Tấn (1511,1112)
2013 - ?
Viễn Tôn tự Khôi (1411,1011)
27/10/2016 - ?
Viễn Tôn tự Khánh (1311,811)
1998 - ?
Viễn Tôn tự Bảo Vương (1211,711)
1995 - ?
Viễn Tôn tự Nguyên (1111,511)
1990 - ?
Viễn Tôn tự Thưởng (1011,422)
2001 - ?
Viễn Tôn tự Tri (911,412)
20/11/1995 - ?
Viễn Tôn tự Châu (811,322)
1994 - ?
Viễn Tôn tự Vũ (711,312)
1973 - ?
Viễn Tôn tự Lịch (6111,233)
1984 - ?
Viễn Tôn tự Tân (511,223)
1981 - ?
Viễn Tôn tự Thanh (4112,213)
1978 - ?
Viễn Tôn tự Tâm (311+2,133)
1982 - ?
Viễn Tôn tự Tuyến (2111+1,123)
1976 - ?
Viễn Tôn tự Khương (111+2,113)
1974 - ?
Viễn Tôn tự Nam (10510,8811) tự Long
2012 - ?
Viễn Tôn tự Minh (10410,8611)
2003 - ?
Viễn Tôn tự Đô (10310,7611)
2011 - ?
Viễn Tôn tự Tuân (10210,7511)
2005 - ?
Viễn Tôn tự Hiệp (10110,7422)
2013 - ?
Viễn Tôn tự Thành (10010,7412)
2001 - ?
Viễn Tôn tự Long (9910,6922)
10/1/2012 - ?
Viễn Tôn tự Tuấn Anh (9810,6912)
7/4/1999 - ?
Viễn Tôn tự Đại (9710,6811)
2013 - ?
Viễn Tôn húy Đỏ (9610,6755)
? - 28/3/2017
Viễn Tôn tự Đăng (9510,6735)
2013 - ?
Viễn Tôn tự Báu (9410,6725)
2012 - ?
Viễn Tôn tự Trung (93100,6715)
10/1/1997 - ?
Viễn Tôn húy Cô Đỏ (9210,6715)
? - 9/11/1995
Viễn Tôn tự Phú (9110,6511)
2008 - ?
Viễn Tôn tự Phúc (9010,6411)
? - ?
Viễn Tôn tự Vũ (89101,6322)
1986 - ?
Viễn Tôn tự Vinh (88101,6312)
1982 - ?
Viễn Tôn tự Tuấn (87101+1,6211)
28/3/1979 - ?
Viễn Tôn tự Sơn (86101,6111)
1987 - ?
Viễn Tôn tự Nam (85101,6022)
25/10/1982 - ?
Viễn Tôn tự Tuấn (8410+2,6012)
11/1979 - ?
Viễn Tôn tự Hậu (Tam) (83101+1,5722)
14/10/1982 - ?
Viễn Tôn húy Đỏ (82100,5712)
1975 - 8/7
Viễn Tôn tự Quốc (81102,5522)
10/6/1977 - ?
Viễn Tôn húy Đỏ (80100,5512)
1976 - 12/4/1976
Viễn Tôn tự Phức (79101,5411)
1990 - ?
Viễn Tôn tự Nhật (7810,5022)
1986 - ?
Viễn Tôn tự Anh (77102,5012)
1976 - ?
Viễn Tôn tự Quốc (76101+1,4922)
1981 - ?
Viễn Tôn tự Nam (75101+1,4912)
1976 - ?
Viễn Tôn tự Tuấn Anh (7410+1,4813)
1978 - ?
Viễn Tôn tự Thân (73101+1,4823)
1974 - ?
Viễn Tôn tự Hà (72102,4813) tự Minh Hà
1967 - ?
Viễn Tôn tự Sơn (7110,4745)
1982 - ?
Viễn Tôn húy Cô Bính (7010,4745) tự Bính Thìn
? - 1976
Viễn Tôn húy Lâm (潸) (69100,4735) tự Văn Lâm
1975 - 15/7/2003
Viễn Tôn tự Niệm (68101,4725)
1963 - ?
Viễn Tôn tự Kỹ (67102+1,4715)
1961 - ?
Viễn Tôn tự Vũ (6610,4522)
2003 - ?
Viễn Tôn tự Tiến (6510,4512)
2001 - ?
Viễn Tôn tự Tèo (6410,4422)
1996 - ?
Viễn Tôn tự Bảo (6310,4412)
1991 - ?
Viễn Tôn tự Khải (6210,4311)
1988 - ?
Viễn Tôn tự Long (6110,4211)
1991 - ?
Viễn Tôn tự Lịch (6010,4133)
1996 - ?
Viễn Tôn tự Phong (5910,4123)
1991 - ?
Viễn Tôn tự Vinh (58101,4113)
1988 - ?
Viễn Tôn tự Hòa (5710,3711)
? - ?
Viễn Tôn tự Tuấn (5610,3511)
1993 - ?
Viễn Tôn tự Thuần (5510,3422)
1998 - ?
Viễn Tôn tự Nghĩa (54101,3412)
1982 - ?
Viễn Tôn tự Hà (5310,3322)
1998 - ?
Viễn Tôn tự Đức (5210,3312)
1993 - ?
Viễn Tôn tự Trình (5110,3233)
1993 - ?
Viễn Tôn tự Hiệp (5010,3223)
1985 - ?
Viễn Tôn tự Hoàng (4910,3213)
1984 - ?
Viễn Tôn tự Luận (48102,3111)
1979 - ?
Viễn Tôn tự Phước (4710,3011)
1986 - ?
Viễn Tôn tự Phúc (4610,2822)
1986 - ?
Viễn Tôn tự Huy (4510,2812)
1982 - ?
Viễn Tôn tự Hà (4410+1,2722)
1986 - ?
Viễn Tôn tự Hoài (4310+2,2712)
1975 - ?
Viễn Tôn tự Nhật (4210,2611)
2012 - ?
Viễn Tôn tự Thọ (4110+2,2422)
1991 - ?
Viễn Tôn tự Khánh (4010,2412)
1987 - ?
Viễn Tôn tự Toản (39101,2211)
1986 - ?
Viễn Tôn tự Tin (3810,2122)
1994 - ?
Viễn Tôn tự Bin (3710,2112)
1992 - ?
Viễn Tôn tự Phong (3610,2011)
1990 - ?
Viễn Tôn tự Khánh (3510,1911)
2008 - ?
Viễn Tôn tự Quân (3410,1722)
? - ?
Viễn Tôn tự Chiến (3310,1712)
2000 - ?
Viễn Tôn tự Hoàn (32102,1644)
1984 - ?
Viễn Tôn tự Hùng (31101+1,1614)
1973 - ?
Viễn Tôn tự Long (28102+1,1511)
1982 - ?
Viễn Tôn tự Hòa (27101+1,1433)
1969 - ?
Viễn Tôn tự Bình (26102,1423)
1964 - ?
Viễn Tôn húy Tâm (心) (25100,1413)
1960 - ?
Viễn Tôn tự Dũng (24101+1,1033)
1964 - ?
Viễn Tôn tự Hạnh (23101+1,1023)
1959 - ?
Viễn Tôn tự Vinh (22101+1,1013)
1957 - ?
Viễn Tôn tự Giám (21102,922)
1965 - ?
Viễn Tôn tự Dục (20102,912)
1959 - ?
Viễn Tôn tự Sơn (19101+1,844)
1969 - ?
Viễn Tôn húy Hạnh (倖) (18100,834)
1960 - 10/10/1965
Viễn Tôn tự Biểu (17101+2,824)
1962 - ?
Viễn Tôn tự Thùy (16102+1,814)
1957 - ?
Viễn Tôn tự Việt (15102,644)
1982 - ?
Viễn Tôn tự Tú (14101+1,634)
1978 - ?
Viễn Tôn tự Tuấn (13101+2,624)
1976 - ?
Viễn Tôn húy Cô Nhung (12100,614)
19/3/1974 - 19/3/1982
Viễn Tôn tự Trình (11102,555)
1982 - ?
Viễn Tôn tự Phương (10101+2,545)
1980 - ?
Viễn Tôn tự Hậu (910+1,535)
1978 - ?
Viễn Tôn tự Thuận (8101+1,525)
1970 - ?
Viễn Tôn tự Bình (7101+2,515)
1967 - ?
Viễn Tôn húy Biên (匾) (6100,166)
1965 - 1968
Viễn Tôn tự Kỷ (5101+1,156)
1959 - ?
Viễn Tôn tự Thức (4102,146)
1957 - ?
Viễn Tôn tự Trân (3102,136)
1955 - ?
Viễn Tôn tự Chuyên (2103,126)
1951 - ?
Viễn Tôn tự Lưu (1103,116)
1948 - ?
Cửu Thế tự Phong (8891,6311)
1980 - ?
Cửu Thế tự Hiếu (879,6211)
1992 - ?
Cửu Thế tự Đông (8691,5933)
1972 - ?
Cửu Thế tự Cô Tuyết (8591,5923)
1970 - ?
Cửu Thế tự Cô Thanh (849,5913)
1967 - ?
Cửu Thế tự Định (839,5633)
2007 - ?
Cửu Thế tự Quyết (829,5623)
1994 - ?
Cửu Thế tự Lợi (819,5613)
1990 - ?
Cửu Thế tự Khánh (809,5522)
1989 - ?
Cửu Thế tự An (799,5512)
1986 - ?
Cửu Thế tự Thắng (789,5122)
1989 - ?
Cửu Thế tự Hồng (779,5112)
1975 - ?
Cửu Thế tự Tâm (7691+1,4833)
1978 - ?
Cửu Thế tự Lương (7591+1,4823)
1976 - ?
Cửu Thế tự Hiền (7492+1,4813)
1975 - ?
Cửu Thế tự Thái (739,4733)
2000 - ?
Cửu Thế tự Sơn (729,4723)
1991 - ?
Cửu Thế tự Long (719,4713)
1988 - ?
Cửu Thế tự Thắng (7090+2,4522)
2/9/1979 - ?
Cửu Thế tự Dũng (6992,4512)
2/10/1973 - ?
Cửu Thế tự Bắc (6891,4222)
1983 - ?
Cửu Thế tự Nam (6795,4212)
1970 - ?
Cửu Thế tự Cường (6690+2,3855)
1976 - ?
Cửu Thế tự Hùng (6591+1,3845)
11/3/1972 - ?
Cửu Thế tự Huệ (6491+1,3835)
1958 - ?
Cửu Thế tự Lan (6392,3825)
1956 - ?
Cửu Thế tự Dũng (6291+1,3815)
1949 - ?
Cửu Thế tự Uyên (6191+1,3777)
1956 - ?
Cửu Thế tự Lạng (6092+1,3767)
1953 - ?
Cửu Thế húy Nhụn (5990,3757)
1950 - 1952
Cửu Thế húy Cô Tứ (5890,3747)
1949 - 1951
Cửu Thế tự Tam (5792+3,3737) tự Thầy Hà
2/2/1947 - ?
Cửu Thế húy Cô Huệ (5690,3727)
1944 - 1944
Cửu Thế húy Hải (海) (5592+1,3717)
1941 - 13/12/1992
Cửu Thế tự Quế (5491+1,3678) tự Xuân Quế
1955 - ?
Cửu Thế húy Cô Bảy (柒) (5290,3668)
1947 - 27/2/1962
Cửu Thế húy Tô (甦) (5190,3658) tự Lục
1947 - 20/10/1968
Cửu Thế tự Dược (5092+1,3648)
1944 - ?
Cửu Thế tự Thược (4992,3638) tự Tích
1941 - ?
Cửu Thế tự Thảo (4893+5,3628)
1938 - ?
Cửu Thế húy Mậu (懋) (4795+1,3618)
1932 - 19/3/2014
Cửu Thế tự Công (469+2,3522) tự Giang
1976 - ?
Cửu Thế tự Trường (4592,3512)
1969 - ?
Cửu Thế tự Phương (4492,3444) tự Lộc
? - ?
Cửu Thế tự Viễn (4391,3434) tự Vinh
1966 - ?
Cửu Thế tự Mỹ (4291,3424) tự Chí
1963 - ?
Cửu Thế tự Thục (4193,3414) tự Lai
1957 - ?
Cửu Thế tự Thị Tuyết (4093+2,3121) tự O Hương
1937 - ?
Cửu Thế tự Đức (399,3022)
1990 - ?
Cửu Thế tự Sơn (389,3012)
1978 - ?
Cửu Thế tự Hiệp (3791+1,2711) tự Hòa
1957 - ?
Cửu Thế húy Tam (三) (3691,2433)
1961 - 23/2/1998
Cửu Thế tự Mục (3591+1,2423)
1960 - ?
Cửu Thế tự Canh (3492+1,2413)
1957 - ?
Cửu Thế tự Giao (3392,2333)
1960 - ?
Cửu Thế tự Trì (3293+1,2323)
1957 - ?
Cửu Thế tự Thuyết (3191+2,2313)
1949 - ?
Cửu Thế tự Chính (3091+1,2144)
1962 - ?
Cửu Thế tự Triển (2990+1,2134)
1954 - ?
Cửu Thế tự Phát (2892,2124)
1951 - ?
Cửu Thế tự Đàn (2792+3,2114)
1947 - ?
Cửu Thế tự Anh (2691,1811)
1975 - ?
Cửu Thế tự Phong (259+1,1422)
1976 - ?
Cửu Thế tự San (2492,1412)
1959 - ?
Cửu Thế tự Cô Hồng (2390,1332)
1960 - ?
Cửu Thế tự Thống (2291+1,1312)
1952 - ?
Cửu Thế tự Sơn (2192,1122)
1967 - ?
Cửu Thế tự Hải (2091,1112)
1961 - ?
Cửu Thế tự Cương (1991+1,1033)
1972 - ?
Cửu Thế tự Kim (189,1023)
1966 - ?
Cửu Thế tự Thắng (1792,1013)
1959 - ?
Cửu Thế tự Vinh (1694+3,633) tự Mai
1948 - ?
Cửu Thế tự Bính (1591+1,623) tự Trúc
1940 - ?
Cửu Thế húy Sinh (生) (1493+2,613)
1926 - 12/8/1970
Cửu Thế húy Cô Hồng (洚) (1190,424)
1938 - 14/1/1956
Cửu Thế húy Trợ (勗) (1093+1,414)
1935 - 22/7/1968
Cửu Thế tự Cúc (992+2,322)
1934 - ?
Cửu Thế húy Quì (鄈) (894+1,312)
1930 - 21/6/2008
Cửu Thế húy Oánh (瑩) (790,277)
1951 - 13/6/1974
Cửu Thế tự Diệu (694,267)
1947 - ?
Cửu Thế tự Minh (595+3,257)
1945 - ?
Cửu Thế húy Bảng (榜) (490+1,247)
1942 - 30/8/1968
Cửu Thế tự Thị Hà (393+1,237)
1940 - ?
Cửu Thế tự Thị Thảo (292+3,227)
1937 - ?
Cửu Thế húy Hồ (胡) (196+1,217)
1927 - 23/1/2014
Bát Thế tự Lâm (6480+2,4722)
1962 - ?
Bát Thế tự Phán (6381+1,4712)
1952 - ?
Bát Thế tự Hòa (6281+1,4666)
1956 - ?
Bát Thế tự Quê (5983+2,4636) tự Bảo
1936 - ?
Bát Thế tự Mạo (5683,4166)
1963 - ?
Bát Thế tự Hợi (5582+1,4156)
1959 - ?
Bát Thế húy Phượng (鳳) (5380,4136)
? - 10/3/1960
Bát Thế húy Long (龍) (5280,4126)
1952 - 1/1/1968
Bát Thế tự Lạc (5182+3,4116)
1946 - ?
Bát Thế tự Cô Thi (5080,3133)
1960 - ?
Bát Thế húy Hùng (熊) (4980,3123)
1953 - 9/12/1979
Bát Thế tự Hào (4883,3113)
1949 - ?
Bát Thế tự Kình (4783+1,2933)
1964 - ?
Bát Thế tự Cô Vinh (4680,2923)
1958 - ?
Bát Thế húy Hiển (睍) (4582+3,2913)
1938 - 11/5/2010
Bát Thế tự Thị Hồng (4483,2834) tự O Hợi
1947 - ?
Bát Thế húy Tịnh (凈) (4380,2834)
? - 21/7/1949
Bát Thế húy Ninh (寧) (4282+2,2824)
1937 - 30/3/1984
Bát Thế tự Cô Bính (4082+2,2762)
1956 - ?
Bát Thế húy Sanh (傖) (3885+4,2633) tự Ông Cu Thỉ
1921 - 10/8/2016
Bát Thế húy Cầm (琴) (3787+2,2623)
1917 - 24/11/1979
Bát Thế húy Nhung (戎) (3688+4,2613)
1911 - 11/2/1990
Bát Thế tự Hảo (3582+3,2533)
1934 - ?
Bát Thế húy Phùng (渢) (3484,2523)
1929 - 16/7/1909
Bát Thế tự Thị Thịnh (3282+2,1911) tự Bà Sâm
1927 - ?
Bát Thế húy Anh (兄) (3181+3,1811)
1913 - 21/7/1945
Bát Thế tự Lộc (3082+2,1722)
1952 - ?
Bát Thế húy Minh (明) (2980,1712)
1947 - ?
Bát Thế húy Tụ (2880,1633)
? - ?
Bát Thế tự Hội (2781+1,1623) tự Tịu
1930 - ?
Bát Thế húy Hoàn (2680,1613)
? - ?
Bát Thế húy Dự (譽) (2580,1544)
1934 - 30/12/1952
Bát Thế tự Sừ (2483+2,1534)
1931 - ?
Bát Thế tự Ngự (2383+3,1524)
1923 - ?
Bát Thế húy Thợi (塒) (2280,1514)
1921 - 27/5/1949
Bát Thế húy Bật (弼) (2184+3,1411)
1920 - 26/11/1977
Bát Thế tự Cô Liên (1980,1212)
1944 - ?
Bát Thế húy Vĩnh (永) (1881+2,1122)
1937 - 10/9/2009
Bát Thế tự Học (1482+4,934)
1929 - ?
Bát Thế húy Trung (忠) (1382+1,924) tự Tín
1923 - 14/1/2014
Bát Thế húy Ngọc (鈺) (1280,914) tự Cu Nậy
1920 - 7/6/1978
Bát Thế tự Cận (1182,722) tự Long
1928 - ?
Bát Thế tự Tần (1083+1,712)
1923 - ?
Bát Thế húy Nuôi (飼) (683+2,614) tự Sinh
1898 - 3/1/1951
Bát Thế húy Thọ (580,155) tự Nhiêu Thọ
? - ?
Bát Thế húy Thái (太) (484+1,145)
1913 - 19/7/1989
Bát Thế húy Trinh (偵) (382+1,135) tự Giái Đồ
1906 - 12/7/1979
Bát Thế húy Kế (繫) (287+3,125) tự Kiểm
1897 - 29/3/1956
Bát Thế húy Cô Lam (180,115) tự Tỉu
? - ?
Hiển Tổ húy Phê (啡) (4772,3544)
1919 - 4/12/2014
Hiển Tổ húy Khê (徯) (4676+5,3534) tự Cháu Nậy
1912 - 29/5/1992
Hiển Tổ húy Sáu (僇) (4370,3433)
? - 1945
Hiển Tổ húy Luyến (孌) (4176,3413) tự Cu Lạc
1915 - 4/12/1989
Hiển Tổ húy Cô Tỉu (小) (3970,3044) tự Em Rau
? - ?
Hiển Tổ húy Đăng (3570,2744) tự Giái Tăng
? - ?
Hiển Tổ húy Hàn (邗) (3470+1,2734) tự Bẹp Điền
? - ?
Hiển Tổ húy Trọng (重) (3173,2544)
1918 - 16/1/1985
Hiển Tổ húy Bá (叭) (2973,2524)
1912 - 8/9/1996
Hiển Tổ húy Tùng (松) (2874+3,2514) tự Quyến
1909 - 17/1/1985
Hiển Tổ húy Khai (咳) (2772+5,2311) tự Nuôi Hai
1901 - 13/5/1970
Hiển Tổ húy Đỉnh (艇) (2673,2211) tự Phó Chắt
1884 - 7/4/1924
Hiển Tổ húy Hoan (歡) (2573,2111)
? - 8/7/1934
Hiển Tổ húy Phú (富) (1971,1923) tự Thịnh
? - ?
Hiển Tổ húy Trí (智) (1871,1913) tự Giáo Trí
? - 12/5
Hiển Tổ húy Vận (運) (1772,1744)
? - 9/12/1955
Hiển Tổ húy Khải (凱) (1673,1734) tự Cố Hội
? - 17/3/1945
Hiển Tổ húy Đề (醍) (1574+3,1724) tự Cố Bản
1895 - 20/10/1992
Hiển Tổ húy Kham (坩) (1471+1,1714) tự Cố Dinh
1889 - 23/3/1923
Hiển Tổ húy Duyệt (悅) (1272,1411) tự Hoạt
1914 - 16/4/2000
Hiển Tổ húy Khang (康) (1071+1,1323) tự Dung
? - 1/7/1945
Hiển Tổ húy Tích (裼) (974,1313) tự Cựu
1897 - 25/12/1982
Hiển Tổ húy Hy (唏) (772+3,1212)
? - 21/3/1945
Hiển Tổ húy Thọ (壽) (674+6,1111)
? - 18/3
Hiển Tổ húy Bổn (畚) (370,411) tự Thiện
? - ?
Hiển Tổ húy Hiểu (曉) (175+2,112)
1876 - 15/11/1941
Tằng Tổ húy Lượng (量) (3564+1,2444) tự Ông Từ
1870 - 3/9/1923
Tằng Tổ húy Đức (德) (3064,2334) tự Từ Đạt
? - ?
Tằng Tổ húy Hoát (豁) (2564+2,1844) tự Hưng
? - 8/8
Tằng Tổ húy Hệ (係) (2361+3,1824) tự Huệ
? - 23/10
Tằng Tổ húy Ân (恩) (2261+2,1814)
1858 - 1/10/1889
Tằng Tổ húy Võ (武) (2161,1433)
? - 10/10
Tằng Tổ húy Tường (祥) (2064,1423) tự Lậm
? - 8/5
Tằng Tổ húy Định (定) (1963,1413) tự Quang Cẩm
? - 3/3
Tằng Tổ húy Khánh (慶) (1764+2,1312)
? - 28/2
Tằng Tổ húy Ý (懿) (1461,1133) tự Đại
? - 25/10
Tằng Tổ húy Trạch (宅) (1363,1123) tự Cửu Thập
? - 21/8
Tằng Tổ húy Thuần (沌) (1262,1113) tự Cố Quang
? - 13/10
Tằng Tổ húy Kinh (經) (162,113)
185? - 10/5
Cao Tổ húy Kì (嗜) (2454,933)
? - 28/5
Cao Tổ húy Cầu (毬) (2354,923)
? - 16/9
Cao Tổ húy Phụng (奉) (2251,913)
? - 19/6
Cao Tổ húy Ân (恩) (2150,811)
? - ?
Cao Tổ húy Miễn (勉) (1854+4,666)
183? - 7/6
Cao Tổ húy Phổ (普) (1453+1,626) tự Bác Văn
? - 15/8
Cao Tổ húy Xuyến (釧) (1352,616) tự Quang Cẩm
? - 4/10
Cao Tổ húy Tài (財) (1252,522)
? - 19/8
Cao Tổ húy Đinh (丁) (1153+1,512) tự Cố Hiệng
? - 22/2
Cao Tổ húy Lễ (禮) (1050,455)
? - 21/10
Cao Tổ húy Tạo (造) (853,435)
? - 26/6
Cao Tổ húy Nghĩa (義) (253,214)
? - 19/4
Cao Tổ húy Trứ (箸) (153,111)
? - 1/10
Cao Cao Tổ húy Liêu (撩) (943,516) tự Bá Liêu
? - 8/6
Cao Cao Tổ húy Nhàn (閑) (646+1,468)
1806 - 28/8
Tiên Tổ húy Quynh (坰) (536,834)
? - 20/11
Viễn Tổ húy Viêm (炎) (620,624) tự Thần Mẫu
? - ?
Viễn Tổ húy Nhiều (420,344)
? - ?
Viễn Tổ húy Thiều (韶) (320,334) tự Tiêu Thành
1760 - 26/2/1791
Viễn Tổ húy Nghị (220,324)
? - ?
Viễn Tổ húy Châu (嘉袾) (614,166) tự Gia Châu Giã
? - 4/4
Viễn Tổ húy Tình (情) (510,156) tự Thần Tổ
? - ?
Viễn Tổ húy Đông Lỗ (澤) (41,146) tự Phúc
? - ?
Viễn Tổ húy Cô Ký (寄) (110,116) tự Tổ Cô
? - 4/2
Thủy Tổ húy Tú (光秀) (1  6,???) tự Quang Tú
1690±3 - ?