Bát Thế tự Đặng

Thân sinh

Thông tin

1953
?
Bát Thế tự Đặng
(2482,2433)
Tiền đảng viên-Tổng giám đốc CTCPCĐ Hà Nội sinh 1953,vợ là Nguyển thị Bích sinh 1959 đv

Huynh đệ