Bát Thế tự Hoàng

Thân sinh

1907 - 21/2/1995

Thông tin

1954
?
Bát Thế tự Hoàng
(2181+2,2044)
Tiền quân nhân ,đảng viên -kỷ sư thủy lợi-HVHCCB sinh 1944 ;Vợ là Nguyển thị Hà tiền giáo viên

Huynh đệ