Bát Thế húy Đôi

Thân sinh

1907 - 21/2/1995

Thông tin

1937
8/8/2001
Bát Thế húy Đôi
(1882+2,2014)
Bát thế tổ khảo:Tiền cán bộ ty hải sản Nghệ Tĩnh hương đình kỳ lão Trương trưởng công húy Đôi. Đinh Sữu niên (1937) tạ thế Tân Tỵ niên (2001) bát ngoạt sơ bát nhật (08/08) kỵ. Thụy cương trực phu quân.
Bát thế tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Lâm. Mậu Dần niên (1938). tạ thế Tân Mão (2011) Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Trương kế thất Nguyễn thị húy Xuân. Kỷ Sữu niên (1949).