Cao Tổ húy Đính (訂)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Đính (訂)
(2650,1022)
  • Cao
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • thúc
  • trương
  • Đính
  • nhất
  • lang
  • .