Cao Tổ húy Nhạ

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Nhạ
(95,425)
Cao tổ khảo:Tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương trọng công húy Nhạ thụy ôn hòa phu quân
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất nhụ nhin