Cao Tổ húy Mận

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Mận
(75,344)
Cao tổ khảo : Tiền miếu phu trưởng Trương quý công húy Mận (chị đệ tứ) phu quân
Cao tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Doan hiệu từ thuận nhụ nhin