Cao Tổ húy Thi

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Thi
(553,324)
Cao tổ khảo tiền bản xã hương đình kỹ lão Trương trọng công húy Thi thụy cương trực phu quân
Cao tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Hợp hiệu từ thuận nhụ nhin