Cao Tổ húy Đậu

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Đậu
(452,314)
Cao tổ khảo : Tiền bản xa hương trung kỳ lão Trương trưởng công húy Đậu thụy ôn hòa phu quân
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Trương thị húy Tình hiệu từ thuận nhụ nhin