Cao Cao Tổ húy Khuông

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Khuông
(445,141)
Cao cao tổ khảo : Tiền bản xã thăng hương đình kỳ thọ lão. Trương quý công húy Khuông (chi đệ tứ) thụy cương trực phu quân.
Cao cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất đặng thị húy Thiện, hiệu từ thuận nhụ nhin