Thập Thế tự Minh

Thân sinh

Thông tin

2003
?
Thập Thế tự Minh
(10610,8711)
Huy chương vàng giải toán học Châu Á Thái Bình Dương năm 2015.