Cửu Thế húy Hải (海)

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1941
13/12/1992
Cửu Thế húy Hải (海)
(9092+1,6317)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • công
 • chức
 • ,
 • ưu
 • binh
 • phẩm
 • hàm
 • trung
 • ,
 • huân
 • chương
 • đa
 • hạng
 • ,
 • hậu
 • cán
 • sự
 • địa
 • chính
 • ,
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Hải
 • Tân
 • Tỵ
 • niên(1941)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bón
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Thân
 • niên (1992)
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật (13/12)
 • .kỵ
 • Phu
 • thê
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • ,
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • quí
 • tự
 • Châu

Cữu thế tổ tỷ: Tiền thừa phu .Cán bộ phụ nữ xã,Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng ,huy chương khang chiên nhất hang.Thăng hương đình kỳ thọ lão .Trương chính thất Trần thị húy Châu Ất Dậu nien (1945) Tạ thế Tân Sữu niên (2021) bát ngoát sơ tứ nhật (4/8 )kỵ.Hiệu từ thuận nhụ nhin
Cửu thế húy Hải sinh 1941 mất 13/12/1992 là người có bản lỉnh,có năng lực,chịu thương,chịu khó. Năm 1964 làm ở tỉnh Quảng Ninh ngành đầu máy toa xe, năm 1966 lấy vợ, năm 1968 đi bộ đội ở chiến trường miền Đông Nam Bộ cho đến 1975 mới ra Băc sau đó phục viên với phẩm hàm trung úy về địa phương làm công tác Đảng,phó chủ nhiệm htx cán bộ địa chính.là đảng viên huân huy chương đa hạng. Bà Châu vợ Ông quê ở Thạch Tân sinh 1945 mất 04/8/ 2021 cán bộ pnx nghỉ hưu hưởng chế độ 130,huy hiệu 50 năm tuổi Đảng Ông Bà có hai con Quốc (1977),Nga (1979).Quốc trưởng thành ở Đồng Nai lập nghiệp tại đó Nga trưởng thành ở quê nhà, mẹ cho đất làm nhà sát nhà mẹ Quốc hai con trai,Nga một gái một trai, cả bốn cháu đều chăm ngoan học giỏiNam tử