Cửu Thế húy Tô (甦)

Thân sinh

Thông tin

1947
20/10/1968
Cửu Thế húy Tô (甦)
(5190,3658)
Lục
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • (Giáp
 • Thìn
 • --
 • Ất
 • Mùi
 • niên)
 • ,
 • huân
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • ,
 • Trương
 • quí
 • công
 • huý
 • (Đinh
 • Hợi
 • niên)
 • tự
 • lạc
 • thuỷ
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Trường
 • Sơn
 • .
 • Hy
 • sinh
 • Mậu
 • Thân
 • niên
 • thập
 • bát
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • .
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/intl.so' - libicui18n.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '248',
  'slug' => 'cuu-the-huy-to-su',
];

$_SERVER = [
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Tue, 17 Sep 2019 06:29:08 CEST',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'PATH' => '/bin:/usr/bin',
  'PHPRC' => '/usr/local/lib/',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'Xcm8tnDVWUsAMzVriUAAAABQ',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/248-cuu-the-huy-to-su.html',
  'REMOTE_ADDR' => '100.25.43.188',
  'REMOTE_PORT' => '58918',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/248-cuu-the-huy-to-su.html',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.75',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'TZ' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  'UNIQUE_ID' => 'Xcm8tnDVWUsAMzVriUAAAABQ',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1573502134.096652984619140625,
  'REQUEST_TIME' => 1573502134,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];