Cửu Thế húy Oánh (瑩)

Thân sinh

1897 - 29/3/1956

Thông tin

1951
13/6/1974
Cửu Thế húy Oánh (瑩)
(790,277)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • (Giáp
 • Thìn
 • --
 • Ất
 • Mão
 • niên)
 • ,
 • huân
 • chương
 • kháng
 • chiến
 • ,
 • tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • ,
 • Trương
 • quí
 • công
 • huý
 • Oánh
 • (Tân
 • Mão
 • niên)
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Hy
 • sinh
 • Giáp
 • Dần
 • niên
 • lục
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật
 • .


yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/intl.so' - libicui18n.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '205',
  'slug' => 'cuu-the-huy-oanh-ying',
];

$_SERVER = [
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Tue, 17 Sep 2019 04:46:58 GMT',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'PATH' => '/bin:/usr/bin',
  'PHPRC' => '/usr/local/lib/',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XcnBw3DVWUsAM4tOQ9sAAAAw',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/205-cuu-the-huy-oanh-ying.html',
  'REMOTE_ADDR' => '100.25.43.188',
  'REMOTE_PORT' => '40470',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/205-cuu-the-huy-oanh-ying.html',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.75',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'TZ' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  'UNIQUE_ID' => 'XcnBw3DVWUsAM4tOQ9sAAAAw',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1573503427.2981479167938232421875,
  'REQUEST_TIME' => 1573503427,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];