Cửu Thế tự Thị Thảo

Thân sinh

1897 - 29/3/1956

Thông tin

1937
?
Cửu Thế tự Thị Thảo
(3692+3,2827)
Chồng Ông Nguyễn Ngọc Ba sinh năm 1929 mất 11/07 âm lịch. Quê ở xã Thạch Việt huyện Thạch Hà. Có 2 người con trai và ba cô con gái.
Hai lần đóng công đức:
  • Lần 1: 15 triệu đồng (làm lại miếu thờ)
  • Lần 2: 28 triệu đồng (sửa chữa toàn bộ trong từ đường - 12/2013)