Bát Thế húy Hùng (熊)

Thân sinh

Thông tin

1953
9/12/1979
Bát Thế húy Hùng (熊)
(4980,3123)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • ,
 • (Giáp
 • Thìn
 • --
 • Ất
 • Mùi
 • niên)
 • phẩm
 • hàm
 • trung
 • ,
 • huân
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • Trương
 • Trọng
 • Công
 • huý
 • Hùng
 • (Quý
 • Tỵ
 • niên)
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Núi
 • Nài
 • .
 • Hy
 • sinh

 • Kỷ

 • Mùi
 • niên
 • thập

 • nhị
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật
 • .
 • Phu
 • thê
 • xuất
 • giá
 • Dương
 • thị
 • Hoà
 • (Giáp
 • Ngọ
 • niên)

Huynh đệ

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/intl.so' - libicui18n.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '187',
  'slug' => 'bat-the-huy-hung-xiong',
];

$_SERVER = [
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Mon, 14 Oct 2019 20:21:33 CDT',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'PATH' => '/bin:/usr/bin',
  'PHPRC' => '/usr/local/lib/',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XkxafnDVWUsAOEGLEJcAAAAS',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/187-bat-the-huy-hung-xiong.html',
  'REMOTE_ADDR' => '35.170.75.58',
  'REMOTE_PORT' => '43026',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/187-bat-the-huy-hung-xiong.html',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.75',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'TZ' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  'UNIQUE_ID' => 'XkxafnDVWUsAOEGLEJcAAAAS',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1582062206.5882589817047119140625,
  'REQUEST_TIME' => 1582062206,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];